Jaarrekening stichting verplicht in 2020? | Lees hier alle informatie om erachter te komen!

Jun 23, 2020 | Boekhouder

Voor een vereniging geldt een verplichting vanuit de wet om een jaarrekening op te maken. Ditzelfde geldt voor de jaarrekening van een stichting.

Dit geldt echter niet altijd en er zijn een aantal eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het opstellen van zo’n jaarrekening. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden, eisen en voorwaarden. Op deze manier weet je zeker of je iets moet ondernemen, en nog belangrijker, wat dan precies.

Houd in je achterhoofd dat voor het opstellen van een jaarrekening een goed boekhoudingssysteem van belang is. Hoe beter je de administratie op orde hebt, hoe gemakkelijker het is om een jaarrekening voor de stichting op te stellen.

Stichting jaarrekening: de eisen

Er is voor stichtingen en verenigingen een eenvoudige en gecompliceerde regeling. Voor grotere organisaties is het opstellen van de jaarrekening een stuk ingewikkelder dan voor de kleinere organisaties. Ben je een kleinere organisatie dan kun je dan ook gebruik maken van de eenvoudige regeling.

Een stichting of vereniging is geen commerciële instelling

In officiële termen is er sprake van de eenvoudige regeling wanneer er gesproken wordt over ‘het in stand houden van een onderneming’. Als er sprake is van commerciële activiteit wordt dit ‘het in stand houden van een onderneming’ genoemd, er moet dan worden ingeschreven in het handelsregister.

Op dat moment wordt er in concurrentie getreden met andere organisaties. Dit is iets anders dan een commerciële organisatie! Een stichting of vereniging is immers nooit commercieel ingesteld, vanuit haar overkoepelende doelstelling.

De wetgever doelt met het in concurrentie treden niet op het verkopen van eten en drinken in de voetbalkantine. Mocht jouw vereniging of stichting wel onder het begrip ‘een onderneming in stand houden’ vallen, dan is er nog een andere uitweg.

Je kunt dan alsnog gebruik maken van de jaarrekening stichting eenvoudige regeling als jouw organisatie aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • Het balanstotaal van de vereniging of stichting is kleiner dan € 4,4 miljoen;
  • De netto-omzet van de onderneming binnen de vereniging of stichting is kleiner dan € 8,8 miljoen;
  • Het aantal werknemers van de onderneming binnen de vereniging of stichting is minder dan 50.

Is het opstellen van een jaarrekening dan verplicht?

Stichting jaarrekening en jaarrekening vereniging is geen verplichting. Voor zogenaamde ANBI’s (Algemeen Nut Beoogende Instellingen) geldt echter wel dat zij bepaalde gegevens op hun website moeten vermelden.

Een bijkomende zaak is dat deze jaarrekening stichting bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd moeten worden. Voor verenigingen en stichtingen die geen onderneming in stand houden of voldoen aan twee van de drie criteria uit het bovengenoemde lijstje geldt deze verplichting dus niet.

Dus: verplichting deponeren jaarrekening stichting? Geen eenduidig antwoord helaas, maar afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Jaarrekening stichting verplicht? Ook geen eenduidig antwoord, maar tevens afhankelijk van omstandigheden van het geval.

Goed om te weten is dat bij het deponeren van de jaarrekening stichting openbaar gemaakt wordt. Let er wel op dat er op basis van de statuten in bijna alle gevallen wel een financiële verantwoording afgelegd moet worden in de vorm van een soort van stichting jaarrekening. Een boekhouder kan hier dan ook bij helpen.

Het kan daarom zeker geen kwaad om deze op te stellen. Het kost wat tijd, maar met een goede boekhouding is dit geen probleem. Jaarrekening stichting verplicht kun je niet stellen, maar handig is het zeker.

Alle eisen op een rijtje

Stel je een jaarrekening voor een stichting op? Dan zijn er een aantal eisen waar je aan moet voldoen. De wet gebruikt nog wel eens andere termen dan de praktijk. Daarom is het goed om kennis de te nemen van het volgende: bij verenigingen spreekt de wet niet over de ‘jaarrekening’, maar over ‘balans plus staat van baten en lasten met een toelichting’.

Meer lezen: boekhoudprogramma voor verenigingen & boekhoudprogramma voor stichtingen

Er is geen verschil tussen deze balans en een jaarrekening, alleen de terminologie is anders. Naast staat van baten en lasten wordt ook wel eens de term ‘resultatenrekening’ of ‘exploitatierekening’ gebruikt. Alle eisen bij het opstellen van een stichting jaarrekening op een rijtje:

  • Er moet een balans worden opgesteld;
  • Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld;
  • Bij de eerste twee punten moet een toelichting komen;
  • Alle bestuursleden moeten de jaarrekening ondertekenen. Dus niet alleen de penningmeester, zoals veel gebeurd. Bij een stichting moeten ook de toezichthoudende organen, (indien van toepassing), tekenen.
  • Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet dit gebeuren. De ledenvergadering (bij een vereniging) of het orgaan dat de jaarrekening volgens de statuten vaststelt (bij een stichting) kan deze termijn verlengen;
  • De jaarrekening vereniging moet gecontroleerd worden door een kascommissie, bij stichtingen is hier geen wettelijk voorschrift;
  • De kascommissie bij een vereniging moet bestaan uit tenminste twee leden die geen bestuurslid zijn. Deze worden jaarlijks benoemd.

Neem echt de tijd voor het opstellen van de jaarrekening, want zoals je ziet is het opstellen van de jaarrekening stichting nog niet zo één, twee, drie, geregeld. 

Gratis boekhouder offertes

Bent u op zoek naar de beste boekhouder in uw regio voor het deponeren van de jaarcijfers? Zoek niet langer verder en vraag vrijblijvend en gratis 4 offertes op.

 
Handige & leuke video’s