Factuur uit het buitenland, wat houdt het precies in? Lees er hier alles over!

May 26, 2020 | Boekhoudpakketten | 0 comments

Je organisatie is aan het groeien en je bereikt een nieuwe mijlpaal, je eerste klanten in het buitenland! Maar welke regels gelden er in het betreffende land met betrekking tot factureren?

Wat is het verschil met facturen uit het buitenland? Is een buitenlandse factuur zonder btw of met btw? Wij gaan in dit artikel antwoord geven op deze verschillende vragen.

Na het lezen van dit artikel weet je wat je te doen staat op het moment dat je klanten in het buitenland hebt en hoe het zit met een factuur in het buitenland en de btw die gehanteerd wordt.

Factuur buitenland btw

Op het moment dat je zaken doet met een organisatie uit het buitenland moet je rekening houden met verschillende btw-zaken, één van de volgende zaken moet van toepassing zijn op jouw organisatie en bepaald dus de btw voor de buitenlandse factuur:

  • Als er sprake is van verkoop van goederen en diensten naar andere EU-landen.
  • Op het moment dat je goederen en diensten afneemt uit andere EU-landen.
  • Als je zaken doet met landen buiten de EU.

Zoals eerder benoemd spelen deze factoren een grote rol in de bepaling van de btw op een buitenlandse factuur. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen deze drie verschillende handelsmogelijkheden, wij gaan verder in dit artikel uitleggen wat de verschillen zijn tussen deze manieren van handelen.

Verleen je bijvoorbeeld een dienst in Nederland en moet de factuur naar het buitenland, dan is het handig om te weten hoe het precies zit met de verschillende btw-tarieven. Een factuur programma kan hier enorm goed bij helpen, ook een boekhoudpakket kan hier de oplossing voor zijn waar deze functionaliteit al vaak standaard is ingebouwd. 

Btw factuur buitenland: verkoop van goederen en diensten naar andere EU-landen

Dienst in Nederland en een factuur naar het buitenland, hoe werkt dat? Op het moment dat je een factuur stuurt naar een organisatie buiten Nederland, maar binnen de EU, dan moet er onderscheid gemaakt worden tussen ondernemers en particulieren.

Iedereen die geen btw-nummer heeft wordt gezien als particulier, als dit het geval is dan wordt er hetzelfde belasting-tarief gehanteerd als in Nederland. Alle andere klanten met een btw-nummer worden gezien als onderneming, dit geldt zowel voor personen, organisaties als voor bedrijven.

Je bent verplicht om het nummer van de betreffende klant te controleren en deze te vermelden, de btw wordt dan omgezet naar het land van de klant. In eerste instantie is de buitenlandse factuur zonder btw, deze wordt achteraf pas verlegd.

Inkopen van goederen en diensten uit andere EU-landen

Is de leverancier van de goederen of diensten die je afneemt in het buitenland geplaatst maar wel in de EU? Dan zal de btw verlegd worden naar het Nederlandse tarief.

Op de factuur uit het buitenland staat geen btw aangegeven, er zal echter wel in de factuur staan dat de btw naar jou verlegd is met het btw-nummer van jouw organisatie vermeld. Deze factuur moet je vervolgens opnemen in je btw aangifte.

Het bedrag moet worden aangegeven in rubriek 4b en vervolgens zal je het Nederlandse btw-tarief moeten hanteren voor deze diensten en goederen, je rekent dus hetzelfde btw-tarief als dat je gerekend zou hebben bij de inkoop van deze goederen en diensten binnen Nederland.

Je hoeft er echter geen btw over te betalen, je geeft namelijk dezelfde btw aan in rubriek 5b. In eerste instantie wordt de btw er dus bijgeteld maar achteraf wordt deze er weer afgehaald, per saldo betaal je dus geen btw aan de buitenlandse organisatie.

De digitale facturen uit het buitenland krijgen dus dezelfde btw-tarieven als die uit Nederland, mits de organisatie binnen de EU ligt.

Zaken doen met landen buiten de EU

Factuur buitenland btw: hoe zit het met handel met landen buiten de EU? Op het moment dat de organisatie waarbij je inkopen doet buiten de EU ligt zal er geen btw vermeld staan op de factuur.

De btw die binnen EU-landen wordt gehanteerd is namelijk een Europese belasting, dit kan dus nogal verschillen met de regels die gelden in landen buiten de EU.

In deze situatie hoef je ook geen btw-nummer te vermelden op de factuur, wel moet je deze factuur vervolgens opnemen in je btw aangifte. Vervolgens geef je het bedrag aan in rubriek 4a, ook hier wordt het Nederlandse btw-tarief gehanteerd, je rekent dus evenveel btw als alle andere organisaties die onderling handelen in Nederland.

Wederom hoef je geen belasting te betalen omdat je dezelfde btw die vermeld is in rubriek 4a ook vermeld in rubriek 5a. Ook in dit geval wordt de btw dus eerst bijgeteld maar achteraf ook weer er af gehaald. Per saldo betaal je dus geen btw op een buitenlandse factuur buiten de EU.

We hopen dat we voldoende informatie verstrekt hebben met betrekking tot de btw factuur buitenland. Zoals je hebt gelezen worden er verschillende btw-tarieven gehanteerd afhankelijk van de landen waarmee jij als organisatie te maken hebt.

Je weet nu hoe de btw op buitenlandse facturen berekend wordt en hoe je deze btw, afhankelijk van de landen waarmee je handelt, terug kunt krijgen.

Handige & leuke Video’s