Afschrijvingen, wat houdt het precies in? | Bekijk hier alle informatie & wordt bekend met de verschillende methodes!

May 23, 2020 | Boekhoudpakketten | 0 comments

Wanneer je een eigen bedrijf hebt krijg je met veel administratief werk te maken. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de Belastingdienst, maar ook voor jezelf. Op deze manier houd je het overzicht en kun je altijd gemakkelijk en snel een beroep doen op je gegevens.

Er zijn veel zaken die je bij moet houden. Een van deze zaken zijn de afschrijvingen. Wat zijn afschrijvingen en waarom is het belangrijk om dit bij te houden? Het noteren van de afschrijvingen brengt een aantal voordelen met zich mee.

Je kunt de afschrijvingen op meerdere manieren noteren. Hier lees je meer over afschrijvingen en alles wat hiermee te maken heeft.

Wat zijn afschrijvingen?

Afschrijvingen is een boekhoudterm die gebruikt wordt voor het noteren van waardedalingen van bezittingen of middelen van een bedrijf, ook al activa genoemd. Door middel van deze afschrijvingen wordt duidelijk hoeveel een bepaald middel is gedaald in waarde gedurende een bepaalde periode.

Onder middelen kun je bijvoorbeeld machines of bedrijfsauto’s verstaan. Bij gebruik van een bepaald bedrijfsmiddel zal er logischerwijs slijtage optreden. Afschrijvingen in de boekhouding maken dit duidelijk; op deze manier kun je rekening houden met een vermindering van waarde van de bezittingen in kwestie.

De afschrijvingen worden meegenomen in de winst- en verliesrekening van het bedrijf. Waarom is het belangrijk om deze afschrijvingen mee te nemen in de boekhouding? Dit is volgens de Belastingdienst verplicht, omdat het zonder afschrijven gemakkelijk is om de boekhouding te beïnvloeden.

Afschrijvingen zorgen er daarnaast ook voor dat de boekhouding een stuk realistischer en duidelijker is.

De fiscale voordelen van afschrijvingen

Afschrijvingen kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn voor jouw bedrijf wanneer je dit op de goede manier aanpakt. Als bedrijf moet je belasting betalen over het bedrijfsresultaat. Door te kiezen voor een bepaalde snelheid van afschrijvingen kan dit interessant zijn voor je bedrijf.

Als je kiest voor sneller afschrijven wordt de winst lager. Hierbij verspreid je de kosten dus over minder jaar. Wanneer je dit toepast in jaren waarbij je een hoog resultaat verwacht kan het snel afschrijven fiscaal aantrekkelijk zijn. Daarnaast heb je als ondernemer soms ook recht op investeringsaftrek.

Je kunt dit bedrag van de winst aftrekken wanneer je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Dit is een extra mogelijkheid en zorgt ervoor dat je als ondernemer sneller geld in je bedrijf steekt.

Er zijn drie soorten investeringsaftrek, waarvan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek waarschijnlijk het meest aannemelijk is voor jou als bedrijf. De hoogte van het bedrag wordt per jaar vastgesteld.

De verschillende methodes van afschrijvingen

Hoe kun je de afschrijvingen in je bedrijf noteren? Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Je voegt de afschrijvingen toe voor een bedrag op de balans en laat de waarde hiervan dalen. Je kunt hiervoor gebruik maken van een online boekhoudprogramma, maar je kunt het ook aan je eigen boekhouder overlaten.

Houdt altijd rekening met de regels van de Belastingdienst. Je houdt de dag of maand van aankoop aan bij het afschrijven. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het afschrijven: lineair, lineair zonder restwaarde en degressief afschrijven.

1: Lineair met restwaarde

Je kunt de afschrijvingen in de eerste plaats lineair doen met de restwaarde.

Dit kun je bereken aan de hand van een makkelijk voorbeeld: je schaft een auto aan voor een bedrag van €5.000 met een restwaarde van €1.000. De levensduur van de auto is naar verwachting 5 jaar.

Je kunt de jaarlijkse afschrijving dan berekenen als €5.000 – €1.000/5. Hier komt een bedrag van €800 uit dat je jaarlijks kunt afschrijven.

2: Lineair zonder restwaarde

Het kan ook voorkomen dat er sprake is van een aankoop zonder restwaarde.

Je kunt dit ook gemakkelijk berekenen aan de hand van een voorbeeld: je schaft een machine voor je bedrijf aan voor een bedrag van €5.000. De levensduur van de machine is naar verwachting 5 jaar.

In dit geval kun je de afschrijving als volgt berekenen: €5000/5 jaar. Hier komt een bedrag uit van €1.000. Dit is het jaarlijkse bedrag dat je kunt afschrijven.

3: Degressief afschrijven

Een derde optie is degressief afschrijven. Deze methode wordt alleen toegepast op bepaalde goederen en in een bepaalde context. Het afschrijvingstarief wordt hierbij verdubbeld ten opzichte van het tarief van een lineaire afschrijving.

Het tarief wordt jaarlijks toegepast op het bedrag dat nog afgeschreven moet worden. Je kunt de afschrijving berekenen aan de hand van een makkelijk voorbeeld: een bedrag van €1.000 moet afgeschreven worden op 5 jaar. Er wordt een verdubbeld tarief van 40% toegepast.

Dit betekent dat het eerste jaar €400 moet worden afgeschreven (40% van €1.000) en het tweede jaar €240 jaar (40% van €600).

Andere mogelijkheden van afschrijven

De bovenste methodes zijn de meest voorkomende manieren. Je kunt ook kiezen voor de versnelde methode. Ook hierbij wordt het tarief verdubbeld en kun je dus jaarlijks €400 afschrijven als het gaat om een totaalbedrag van €1.000.

Er zijn genoeg online boekhoudprogramma’s waarbij dit alles gemakkelijk geregeld kan worden. Daarnaast kun je ook een boekhouder in dienst nemen die al deze zaken voor je regelt.

Dit kan jou enorm veel tijd besparen en daarnaast heb je ook niet de kennis nodig. Een boekhouder helpt je met de afschrijvingen en wijst je op de mogelijkheden van fiscaal voordeel.

Afschrijvingen laten regelen door de boekhouder

De afschrijvingen zijn niet alleen verplicht, maar zorgen ook voor veel duidelijkheid in de boekhouding. Het is dus ook voor jezelf aantrekkelijk om deze gegevens op een rij te hebben.

Heb je zelf niet de tijd of de kennis om je te verdiepen in de afschrijvingen? Dan kun je een beroep doen op een van de vele online beschikbare boekhoudprogramma’s.

Als bedrijf kun je er ook voor kiezen om deze werkzaamheden over te laten aan een boekhouder. Een nadeel hiervan is wel dat dit meer kosten met zich meebrengt.

Handige & leuke Video’s