PSD2, wat houdt het precies in? | Kom er nu achter & bekijk wat je ermee kunt!

Apr 29, 2020 | Boekhoudpakketten | 0 comments

Sinds februari 2019 gelden er nieuwe regels en richtlijnen als het gaat om het Europese betaalverkeer. De PSD2 is niet alleen belangrijk voor bedrijven, maar ook voor de consument. Maar wat is PSD2 precies, wat is het doel van deze richtlijnen en kun je PSD2 weigeren?

Hier lees je de belangrijkste informatie over PSD2 bankieren en de impact van de regels op de consument, de ondernemer en de derde partij. Ook vind je hier de voor- en nadelen van PSD2.

PSD2 richtlijn en de belangrijkste doelen

Wat is PSD2 bankieren? PSD staat voor Payment Services Directive en is een verzameling van regels en richtlijnen omtrent het Europese betaalverkeer. PSD2 is de opvolger van PSD1, de richtlijn die in 2007 werd aangenomen door de Europese Commissie.

Met de PSD is er een juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EER (Europese Economische Ruimte) om zo een uniforme betaalmarkt te creëren. De focus ligt vooral op het creëren van een harmonisch speelveld met betrekking tot de bescherming van consumenten en het rechten en plichten voor de betaalinstelling.

Consumentenrechten moeten verbeterd worden, de betalingen moeten sneller te faciliteren zijn en de rechten omtrent stoneringen moeten beter beschreven worden. Wat is het doel van PSD2 wetgeving? Het belangrijkste doel is het veiliger maken van de digitale betalingen tussen consumenten en bedrijven, maar ook tussen bedrijven onderling.

Een ander doel van de PSD2 is het stimuleren van concurrentie en innovatie op de betaalmarkt. Een van de meest belangrijke punten is dat de consument zelf de baas wordt over zijn eigen betaalgegevens, in plaats van dat bank dat is. De richtlijnen zijn om deze redenen aangepast en zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

PSD2 privacy en andere wijzigingen

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd met de komst van PSD2 in februari 2019? Hier vind je een duidelijk overzicht:

  • Alleen wanneer de klant hier toestemming voor geeft, mogen banken klantgegevens delen met andere financiële instellingen;
  • Webshops, winkels en overige bedrijven mogen geen toeslag meer rekenen voor de betaling met een betaalpas of een particuliere creditcard van Mastercard of Visa;
  • Er bestaat geen ‘eigen risico’ meer voor klanten bij verlies of diefstal van de betaalpas;
  • Er zijn twee nieuwe toepassingen waardoor betalingen veiliger moeten worden, waaronder de tweestaps-verificatie en nieuwe regelgeving.

De komst van PSD2 bankieren biedt een aantal mogelijkheden die gerealiseerd kunnen worden. Zo wordt het mogelijk om meerdere betaal- en spaarrekeningen samen te voegen in één app. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven. Er zijn een aantal toezichthouders die ervoor zorgen dat de regels van PSD2 op correcte wijze worden uitgevoerd, waaronder de De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit zijn de veranderingen voor consument, ondernemer en derde partij

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de consument, maar ook voor de ondernemer en de derde partij (nieuwe betaal- en informatiediensten)? De komst van PSD2 heeft invloed op iedereen. Het is belangrijk om te weten wat er is verandert, zodat je hier gebruik van kunt maken of kunt onderzoeken wat je mogelijkheden zijn. Hier vind je de belangrijkste veranderingen voor drie groepen: de consument, de ondernemer en de derde partij.

1: De consument

Wat verandert er voor jou als consument met de komst van de nieuwe richtlijnen? In de eerste plaats kun je nieuwe online betaaldiensten gaan gebruiken: PSD2 bankieren. Dit kan onder andere wanneer je een derde partij toegang geeft tot je betaalrekening.

Dit doe gemakkelijk via de bank. Het geven van toegang zorgt ervoor dat een derde partij, zoals een financiële instelling, toegang krijgt tot je rekening(en) bij jouw bank(en). Kun je PSD2 weigeren? Je hoeft niet verplicht toestemming te geven en wanneer je dit niet doet zal er niet veel veranderen en kun je nog steeds gebruik maken van de nieuwe betaaldiensten.

PSD2 weigeren is dus mogelijk. Het verschil met eerder is dat je nu toestemming dient te geven voordat deze derde partijen toegang tot je rekening hebben.

2: De ondernemer

Ben je ondernemer van een winkel? Dan heb je ook te maken met PSD2 in jouw onderneming. Zo zullen er in de eerste plaats nieuwe aanbieders komen van methoden voor het elektronisch betalen aan de kassa, maar ook online: PSD2 bankieren.

Ook consumenten zijn op de hoogte van de veranderingen en kunnen je hierom vragen. Je hebt als ondernemer keuze tussen verschillende betaalmethoden en je kunt dus ook zelf bepalen welke van deze methoden je wilt gaan gebruiken in jouw winkel.

3: De derde partij

Hoe heeft PSD2 bankieren invloed op de derde partij? Onder de derde partij kun je onder andere nieuwe betaal- en informatiediensten verstaan die op de markt komen. Denk hierbij aan een andere bank of fintech bedrijven zoals PayPal.

Deze bedrijven zijn de partij die tussen de consument en de bank zit, maar ook tussen de ondernemer en de consument. Iedere derde partij heeft een vergunning nodig om werkzaam te kunnen zijn. De vergunning kan worden verhaald bij De Nederlandsche Bank of een andere toezichthouder van de Europese Unie. Alles staat dus onlosmakelijk met elkaar verbonden bij PSD2.

Belangrijke aandachtspunten bij PSD2

Wat zijn de belangrijkste tips waar je gebruik van kunt maken met de komst van PSD2? Het is in ieder geval belangrijk om nooit een pincode van de betaalpas of creditcard te delen met een derde partij. Vraagt een bank toestemming voor een derde partij voor toegang tot jouw gegevens?

Het is dan belangrijk om zelf te checken of je de betreffende partij vertrouwd met je gegevens. Wanneer je twijfelt is het aan te raden om geen toestemming te verlenen. Dit verandert niet veel aan de situatie en kunt bijvoorbeeld alsnog gebruik maken van betaaldiensten.

PSD2 weigeren: het kan

Kun je als consument of ondernemer toegang van derde partijen door PSD2 weigeren? Ja, dat kan. PSD2 weigeren, oftewel toegang weigeren is mogelijk. Dit heb je helemaal zelf in de hand en kun je dus ook altijd zelf bepalen. Ook als je wel toegang geeft en er daarna toch spijt van hebt, kun je dit weer terugdraaien. Waar kun je precies toegang voor geven en wat kun je bij PSD2 weigeren?

  1. Een bedrijf kan saldo of transacties van je rekening opvragen;
  2. Een bedrijf kan een betaling vanaf je rekening starten;
  3. Een bedrijf kan je saldo checken bij een kaartbetaling om te zien of je voldoende saldo hebt.

PSD2: de voordelen

Er zitten een aantal voordelen aan de komst van PSD2. In de eerste plaats biedt dit de mogelijkheid om nieuwe betaalmogelijkheden te ontwikkelen.

Dit zorgt voor veel nieuwe toepassingen en digitale diensten die betalen makkelijker en sneller maken. Denk hierbij aan betalen met je vingerafdruk of het hebben van één app voor het overzicht in inkomsten uitgaven. Het biedt daarnaast ook nieuwe mogelijkheden voor ondernemers.

Er worden daarnaast ook nieuwe mogelijkheden geboden voor (nieuwe) bedrijven. Banken worden daarnaast ook gestimuleerd samen te werken met deze derde partijen.

Nieuwe bedrijven kunnen betaal apps gemakkelijk in hun aanbod integreren en daarnaast kunnen banken de expertise en apps van nieuwe en innovatieve partijen gebruiken om zo nieuwe diensten aan te bieden. In grote lijnen zal PSD2 leiden tot de vorming van nieuwe digitale dienstverlening van banken en derde partijen.

PSD2: de nadelen

Ik wil geen PSD2, wat moet je doen? Naast de aantrekkelijke voordelen die PSD2 bankieren met zich meebrengt, zijn er ook een aantal nadelen.

Zo vreest men dat de consument zijn privacy gemakkelijk op gaat offeren voor bijvoorbeeld kortingen op een verzekering of hypotheek. Deze partijen kunnen hierdoor inzicht krijgen in de rekeningen van de consument. Daarnaast wordt er ook een ander nadeel gezien.

Door PSD2 bankieren krijgen nieuwe startup bedrijven een kans, maar kunnen bestaande, grote bedrijven zoals Google en Facebook nog groter worden. Ze hebben daardoor niet alleen privé data in bezit, maar ook financiële data wanneer ze bankdiensten en betaal apps gaan aanbieden in de toekomst.

Het is duidelijk dat PSD2 bankieren de nodige veranderingen met zich meebrengt. Het is belangrijk om hier als consument, maar ook als ondernemer goed op voorbereid te zijn.

Zo weet je precies waar bedrijven toegang tot kunnen vragen, maar ook dat je deze toegang kunt weigeren. Het is daarnaast altijd belangrijk om na te gaan of je het bedrijf vertrouwt voordat je de toegang verleent.

Handige & leuke Video’s