Vlottende activa | Wat houdt het in & wat valt eronder? | Lees de informatiegids van A-Z!

Nov 27, 2020 | Boekhoudpakketten

Wij krijgen regelmatig de vraag: “Wat zijn vlottende activa?” en daarom gaan wij er jou op deze pagina meer over vertellen. Vlottende activa is een term die altijd terugkomt op de balans van een bedrijf.

De term staat altijd aan de actiefzijde (debetzijde) van de balans en geeft aan welke bezittingen een bedrijf heeft. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen vaste- en vlottende activa.

Het verschil tussen deze twee termen is dat vlottende activa bezittingen zijn die één productieproces meegaan en snel kunnen worden omgezet in geld. Vaste activa daarentegen zijn bezittingen die langer dan één jaar deel uit maken van een bedrijf en waarde bieden aan het productie- en financiële proces van een bedrijf.

Wat valt onder vlottende activa?

De betekenis van vlottende activa is: “Bezittingen die korte tijd aanwezig zijn in een bedrijf en snel kunnen worden omgezet in geld”. Hierbij kun je denken aan de voorraad van een onderneming of bepaalde grondstoffen die nodig zijn voor de productie.

Daarnaast zijn er nog meer categorieën die onderdeel uitmaken van de vlottende activa van een bedrijf. Om hier een duidelijker beeld van te krijgen hebben wij hieronder verschillende vlottende activa voorbeelden op een rijtje gezet.

Vorderingen bij klanten

Vorderingen bij klanten vallen onder de vlottende activa, omdat het bedrijf verwacht dat ze binnenkort het geld ontvangen. Bij veel winkels reken je direct af als consument, maar er zijn ook bedrijven die facturen sturen.

  • Deze openstaande facturen worden ook wel vorderingen of debiteuren genoemd. Het bedrijf heeft namelijk al producten geleverd aan een klant die binnen een bepaalde betalingstermijn moet betalen. Deze vorderingen kunnen dus op korte termijn worden omgezet in geld waardoor ze onder de post vlottende activa vallen.

Daarnaast kan een vordering ook meer zijn dan alleen een debiteur. Zo is het mogelijk dat een bedrijf producten heeft gekocht, maar hier niet tevreden over is. In dat geval kunnen zij deze producten terugsturen.

Er is hierbij geen sprake van een debiteur, maar wel van een vordering. Dit komt omdat de terugboeking van het geld op korte termijn wordt betaald nadat de producten retour zijn gestuurd.

Voorraden van goederen 

De voorraad is een vlottende activa, omdat het hierbij gaat om grondstoffen, basismaterialen en product goederen die klaar zijn om verkocht te worden.

Deze goederenvoorraad wordt maar voor één productieproces gebruikt en kunnen snel worden omgezet in geld.

Vandaar dat de voorraad op de balans komt te staan onder de post vlottende activa. Een bedrijf kan bijvoorbeeld verschillende producten inkopen die in de winkel worden verkocht. Alle voorraad die nog in de winkels liggen vallen dan onder de vlottende activa.

Liquide middelen 

Wanneer we spreken over liquide middelen hebben we het eigenlijk altijd over geld. Hierbij gaat het om zowel chartaal als om chiraal geld. Chartaal geld is het geld dat een bedrijf contant in de kas heeft liggen.

Het geld dat op een bankrekening staat noemen we chiraal geld. Bij liquide middelen gaat het dus om al het geld dat in bezit is van een bedrijf. Alle liquide middelen vallen onder vlottende activa, omdat bedrijven dit geld direct kunnen inzetten voor bijvoorbeeld de inkoop van nieuwe goederen.

Effecten 

Voor bedrijven die over veel liquide middelen beschikken is er de mogelijkheid om dit geld te beleggen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld aandelen of obligaties kopen van andere bedrijven.

  • Deze aandelen worden dan effecten genoemd. Mocht het bedrijf de liquide middelen weer nodig hebben?

Dan kunnen zij de aandelen en obligaties weer verkopen. Omdat zij deze effecten direct kunnen omzetten in geld vallen deze ook onder de vlottende activa van een bedrijf.

Wat zijn beperkte vlottende activa?

Er wordt wel eens gesproken over beperkte vlottende activa wanneer debiteuren op meer dan één jaar buiten beschouwing worden gelaten.

Het gaat dan namelijk niet om vlottende activa, omdat het geld pas na één jaar ter beschikking wordt gesteld. Wel is het bedrijf er zeker van dat de vordering wordt omgezet in geld, maar niet op de korte termijn.

Vlottende activa op de balans

Vlottende activa komt altijd op de debetzijde van de balans te staan. Hierbij gaat het om bezittingen die slechts één productieproces meegaan en op korte termijn kunnen worden omgezet in geld.

Onder vlottende activa vallen onder andere de voorraad, debiteuren, liquide middelen en eventueel effecten.

Dit zijn namelijk allemaal bezittingen die op korte termijn kunnen worden omgezet in geld of direct kunnen worden ingezet voor transacties (liquide middelen). Vandaar dat deze categorieën op de balans komen te staan onder de post vlottende activa.

Boekhoudpakketten vergelijken met balans functie

Vind jij het lastig om een goede balans op te stellen voor jouw bedrijf? Dan is er de mogelijkheid om een boekhoudprogramma aan te schaffen waarmee je dit kunt doen.

Zo hoef je namelijk alleen maar aan te geven over welke bezittingen je beschikt en zal de balans automatisch worden opgesteld. Je hoeft dan alleen nog maar te controleren of alles klopt en klaar is kees. Om een passend boekhoudpakket te vinden kun je gebruik maken van de vergelijker op deze pagina.

Hier vergelijk je namelijk alle aanbieders met elkaar op kosten, functionaliteiten en waardering. Zo vind je uiteindelijk een boekhoudprogramma die aansluit op jouw persoonlijke wensen.

 
Handige & leuke video’s