Materiële vaste activa | Wat moet ik erover weten & hoe werkt het? | Kom er hier achter!

Nov 24, 2020 | Boekhoudpakketten

Materiële vaste activa zijn bezittingen van een bedrijf die voor een langere periode worden gebruikt bij de bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat een actief bestemd is voor de het produceren of leveren van goederen en diensten.

Ze dragen op een duurzame manier bij aan de werkzaamheden van een onderneming. Met duurzaam bedoelen we dat de materiële vaste activa langer dan één jaar bijdragen aan de bedrijfsuitoefening van een bedrijf.

Hierbij is er een goede onderscheiding te maken tussen machines en voorraden. Voorraden worden namelijk op korte termijn verkocht, terwijl machines voor langere tijd zijn gebonden aan het bedrijf.

Materiële vaste activa voorbeelden, welke posten vallen eronder?

Om een duidelijker beeld te scheppen over wat materiële vaste activa precies is gaan wij jou er in dit stuk meer over vertellen.

Dit doen we aan de hand van een aantal voorbeelden. Zo vallen de volgende bezittingen van een bedrijf onder materiële vaste activa:

 • Inventaris
 • Machines en installaties
 • Terrein en gebouwen
 • Computers en computerapparatuur
 • Transportmiddelen
 • Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
 • Overige materiële vaste activa

Dit zijn een aantal materiele vaste activa voorbeelden en zoals je ziet gaat het hier om bezittingen die voor langere tijd bijdragen aan de bedrijfsvoering van een onderneming.

Economisch of juridische eigendom van activa?

Wanneer we spreken over materiële vaste activa gaat het om het economisch eigendom van het bedrijf. Als je een machine of transportmiddel leaset? Dan valt het actief niet onder het juridische eigendom, maar wel onder het economisch eigendom.

Je boekt de machine of het transportmiddel onder de materiële vaste activa en de leaseschuld wordt geboekt onder de passiva. Dit komt omdat je wel gebruik maakt van de machine of het transportmiddel, maar niet juridisch eigenaar bent.

Zorg er in dit soort gevallen wel voor dat je dit duidelijk vermeld op de jaarrekening. Als bedrijf zijnde gaat het erom dat je alle economische voordelen, zoals het gebruik van machines, boekt onder de post materiële vaste activa.

Hoe zit het met uitgaven voor vernieuwing?

Als activa in waarde stijgt door uitgaven van vernieuwing, dan worden deze waardestijgingen geboekt onder de materiële vaste activa.

 • Hierbij is het wel van belang dat de prestatie-eenheden aan de onderneming toekomen in de toekomst. Denk hierbij aan uitgaven die leiden tot uitbreidingen in capaciteit of kwaliteitsverbeteringen van producten.

Daarnaast wordt ook energiebesparing gezien als een toekomstig voordeel van een bedrijf. Deze uitgaven mogen dan ook worden geboekt onder de materiële vaste activa.

Uitgaven voor klein onderhoud

Uitgaven die worden gedaan voor onderhoud aan machines of andere vaste activa worden niet gezien als materiële vaste activa. Dit komt omdat onderhoud er alleen voor zorgt dat een machine bepaalde prestaties kan blijven leveren.

Het heeft geen meerwaarde op bijvoorbeeld de capaciteit of kwaliteitsverbeteringen in het proces. Hierdoor mogen deze uitgaven niet worden geboekt onder materiële vaste activa. De onderhoudskosten worden daarom geboekt op de resultatenrekening van de onderneming.

Uitgaven voor groot onderhoud

Onder groot onderhoud verstaan we inspecties, renovaties en revisies. Deze worden meestal maar één keer in de zoveel tijd verricht.

In tegenstelling tot de uitgaven voor klein onderhoud kun je deze investeringen vaak wel boeken op de balans. Hiervoor zijn twee verschillende methodes mogelijk, namelijk:

 • De uitgaven verwerken in een onderhoudsvoorziening
 • Als investering boeken onder de materiele vaste activa (ook wel componentenmethode genoemd) 

Dit zijn twee methodes die kunnen worden toegepast om grote onderhoudskosten te boeken op de balans. Hieronder leggen we uit wat ze precies inhouden.

Uitgaven verwerken in onderhoudsvoorziening

Je kunt er voor kiezen om de onderhoudskosten voor materiële vaste activa te boeken onder de onderhoudsvoorziening. Iedere periode boek je dan een deel van de verwachte onderhoudskosten naar de onderhoudsvoorziening.

Dit doe je vanaf het moment dat je de machine gaat gebruiken tot aan het moment dat het onderhoud plaatsvind. Daarnaast boek je ook jaarlijks een deel van de uitgaven voor onderhoud op de resultatenrekening.

Het is dus van belang dat je vooraf een goede inschatting maakt van de kosten voor het onderhoud en wanneer deze daadwerkelijk plaats zal vinden.

Componentenmethode

Kies je voor de componentenmethode? Dan boek je de uitgaven voor groot onderhoud als afzonderlijke investering onder de materiële vaste activa.

Er wordt dan ieder jaar afgeschreven op deze invetsering totdat het onderhoud daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Ook betekent dit dat een deel van de onderhoudskosten op de resultatenrekening komt te staan via de afschrijvingen.

Activeringscriteria van materiele vaste activa

Om uitgaven te boeken onder de materiële vaste activa dient de aankoop te voldoen aan een aantal criteria. Zo dient het te gaan om een fysiek product dat daadwerkelijk wordt gebruikt in de bedrijfsvoering van een onderneming.

Stel we nemen een machine die de productie capaciteit en kwaliteit verbeterd, dan is er sprake van een toekomstig voordeel voor een bedrijf. Daarnaast moet de aanschaf gaan om een fysiek product dat voor langere tijd gebonden is aan het bedrijf.

Producten die slechts één productieproces meegaan mogen niet worden geboekt onder de materiële vaste activa. Hierbij kun je denken aan de voorraden van een bedrijf. Deze vallen namelijk onder de vlottende activa.

Afschrijving van materiële vaste activa

Bij materiële vaste activa dien je rekening te houden met afschrijvingskosten. Dit zijn geen directe uitgaven die je betaalt vanuit de liquide middelen, maar de kosten voor het langer gebruiken van bijvoorbeeld een machine.

 • Na verloop van tijd zal deze machine namelijk minder waard worden. Deze waardevermindering wordt ook wel afschrijving genoemd. De afschrijvingskosten worden niet onder de materiële vaste activa geboekt, maar apart op de resultatenrekening.

Wel zet je het actief ieder jaar weer opnieuw op de balans onder de materiële vaste activa met een lager bedrag (minus de afschrijvingskosten).

Boekhoudpakketten vergelijken voor balansen

Nu je meer weet over materiële vaste activa zou je aan de slag kunnen gaan met het opstellen van de balans voor jouw bedrijf. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een boekhoudpakket waarmee je eenvoudig balansen kunt opstellen.

Zo boek je namelijk alle kosten onder een bepaalde kostenpost en zal de balans automatisch worden opgesteld. Hierdoor bespaar je zeeën van tijd en wordt het voor iedereen mogelijk gemaakt om een correcte balans op te stellen. Bovendien kan de resultatenrekening ook direct worden opgesteld.

Hiervoor dien je een boekhoudpakket af te sluiten die beschikt over de module balans- en resultatenrekening. Maak hiervoor gebruik van de vergelijker op deze pagina en vindt een boekhoudpakket dat aansluit op jouw persoonlijke wensen.

 
Handige & leuke video’s