Vasta activa | Wat houdt het precies in & wat moet ik erover weten? | Lees hier alle informatie!

Nov 21, 2020 | Boekhoudpakketten

De vaste activa betekenis is: alle bezittingen die langer dan één jaar in het bezit zijn van de onderneming en worden gebruikt bij de bedrijfsvoering.

Deze term wordt veelal gebruikt bij het opstellen van de balans van een onderneming. Producten die worden verkocht door een onderneming vallen niet onder de vaste activa, omdat zij niet voor langere tijd in het bezit zijn.

Bovendien is vaste activa te onderscheiden in 3 verschillende soorten. Hier gaan wij jou verder op deze pagina iets meer over vertellen.

Wat zijn vaste activa precies?

Zoals je misschien al hebt vernomen vallen onder vaste activa alle bezittingen van een onderneming die worden gebruikt bij de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om bezittingen die langer dan een jaar zijn gebonden aan de onderneming.

Zo vallen onder andere gebouwen, transportmiddelen, langlopende leningen, machines en de inventaris onder de vaste activa. Daarnaast is vaste activa te onderscheiden in 3 verschillende soorten:

Hiermee wordt er namelijk een duidelijk beeld geschept van de verschillende soorten vaste activa in een onderneming. Verder op deze pagina lees je meer over de verschillende soorten vaste activa en welke bezittingen er onder vallen.

Het verschil tussen vaste- en vlottende activa

Het is goed om te weten wat het verschil is tussen vlottende activa en vaste activa. Beide termen bevatten het woord ‘activa’ en dat betekent de bezittingen van een onderneming die worden gebruikt bij de bedrijfsvoering.

 • Hierbij is er wel een duidelijk verschil tussen vlottende- en vaste activa. In principe zou je het al aan de naam kunnen afleiden. Zo wordt de term vaste activa gebruikt voor alle bezittingen die langer dan een jaar gebonden zijn aan het bedrijf.

Bij vlottende activa gaat het om bezittingen die slechts bij één productieproces kunnen worden gebruikt. Hierbij kun je denken aan de voorraden van producten die worden verkocht of de liquide middelen op de bank of in de kas.

Vaste activa voorbeelden, welke bezittingen vallen onder welk kopje?

Nu je weet wat de verschillen zijn tussen vlottende- en vaste activa is het ook handig om te weten welke verschillende soorten vaste activa er zijn. Verschillende soorten bezittingen worden namelijk onder verschillende kopjes geplaatst om een beter inzicht te krijgen in de onderneming.

Zo heb je materiële vaste activa, immateriële vaste activa en financiële vaste activa. Hieronder hebben wij een aantal voorbeelden van de verschillende soorten vaste activa voor jou onder elkaar gezet.

Materiële vaste activa:

 • Inventaris
 • Gebouwen & Grond
 • Computer & Computerapparatuur
 • Transportmiddelen
 • Machines & Installaties

Immateriële vaste activa:

 • Ontwikkelingskosten
 • Goodwill
 • Octrooien/Licenties

Financiële vaste activa:

 • Langlopende leningen
 • Deelnemingen en/of Verhandelbare aandelen

Dit zijn een aantal termen die vallen onder vaste activa. Houd  jij de boekhouding bij van een bedrijf? Dan kom je deze termen regelmatig tegen.

Daarnaast komen deze termen ook voor in verschillende boekhoudpakketten waarmee je balansen kunt opstellen. Ben je nog op zoek naar een passend boekhoudpakket? Maak dan gebruik van de vergelijker op deze pagina.

Houdt rekening met afschrijving

Vaste activa, of terwijl bezittingen die voor langere tijd aan het bedrijf zijn gebonden schrijven natuurlijk af. Hierbij gaat het dan om de materiële vaste activa.

Dit zijn onder andere machines, tarnsportmiddelen of andere materiële bezittingen die worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. Dit soort bezittingen gaan meestal niet oneindig lang mee en daarom dien je rekening te houden met de afschrijving van vaste activa.

Neem bijvoorbeeld een rijschool waarvan de rijschooleigenaar een auto nodig heeft om lessen te geven. Hij kiest er voor om een nieuwe auto te kopen van €20.000,- die ongeveer 5 jaar lang mee gaat.

Daarbij schat hij in dat de auto na 5 jaar nog ongeveer €5.000,- waard is. De materiële vaste activa is in dit geval de auto en de waarde ervan zal ieder jaar minder worden door de afschrijving.

Deze wordt berekend door: aanschafwaarde – restwaarde / afschrijvingstermijn. In dit geval komt dat dus neer op : 20.000 – 5.000 / 5 = 3.000,-. De auto zal dus ieder jaar €3.000,- afschrijven.

 
Handige & leuke video’s