Herwaarderingsreserve | Wat betekent het & hoe bereken je dit? | Alles wat je moet weten op één pagina!

Dec 3, 2020 | Boekhoudpakketten

Ondernemingen moeten rekening houden met prijsveranderingen van hun activa op de balans. Wanneer deze aanschafprijs van de activa toeneemt of afneemt, dan mag de boekwaarde van de huidige activa ook omhoog gaan.

Bij de verkoop hiervan krijg je immers meer of minder geld terug. Het veranderen van de boekwaarde wordt herwaarderen genoemd. In dit artikel lees je meer over de herwaarderingsreserve en hoe je deze berekent.

Hoe ontstaat deze reserve?

Het is een vorm van eigen vermogen dat ontstaat door de herwaardering van bepaalde bezittingen. Deze worden tegen de actuele waarde gewaardeerd. De waarde van deze activa kan vervolgens stijgen of dalen.

Met name bij vaste activa is deze reserve van toepassing. Bijvoorbeeld een waardestijging van een terrein of wanneer voorraden in waarde toenemen, zoals appreciërende verzamelobjecten.

Herwaarderingsreserve fiscaal

De reserve mag op de commerciële/bedrijfseconomische jaarrekening. Maar in de belastingaangifte moet je een correctie doen, zodat je fiscaal niet profiteert van de extra afschrijving. Je kunt dus helaas niet van fiscale voordelen genieten.

Herwaardering berekenen

Bij het berekenen van de herwaardering moet je rekening houden met afschrijvingen. De nieuwe actuele waarde moet groter zijn dan de aanschafwaarde minus de reeds geboekte afschrijvingen.

Het resultaat van een dergelijke waardestijging is dat de boekwaarde van de activa en het eigen vermogen toeneemt.

Een herwaarderingsreserve berekenen, doe je als volgt:

 • Bereken de procentuele verandering van de aanschafprijs: (actuele waarde – oude boekwaarde)/ oude boekwaarde x 100
 • Bereken de boekwaarde van het gebouw: oude boekwaarde – boekwaarde na afschrijvingen
 • Bereken in hoeverre de reserve stijgt of daalt. Dat bereken je als volgt: (net berekende percentage/100) x (oude boekwaarde – afschrijvingen)
 • Bereken nu de huidige herwaardering – in stap 3 verkregen antwoord.

Herwaarderingsreserve voorbeeld berekening

Het berekenen kan soms lastig zijn, daarom geven we je een voorbeeld ter verduidelijking. Stel: een onderneming krijgt te horen dat de aanschafprijs van een gebouw is gedaald tot €1.000.000,-. De bezittingen zijn:

 • Gebouwen: €1.500.000
 • Reserve herwaardering: €500.000
 • Afschrijving gebouw: €750.000

De berekening gaat als volgt:

 1. (1.000.000-1.500.000)/1.500.000 x 100= -33,33%
 2. 1.500.000-750.000=750.000
 3. (33,33/100) x 750.000= 250.000
 4. 500.000-250.000= 250.000

De nieuwe herwaardering is in dit geval dus €250.000,-.

Gebruik het juiste boekhoudprogramma

Gelukkig hoef je dit tegenwoordig niet meer met de hand uit te rekenen, er zijn verschillende boekhoudprogramma’s op de markt. Wil je weten welk programma het beste bij je wensen past? Maak dan gebruik van de vergelijker op deze pagina.

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s