Transitorische posten | Wat is het & hoe dien je ermee om te gaan? | Kom er direct achter!

Dec 30, 2020 | Boekhouder

Wanneer je jezelf gaat verdiepen in de termen die op administratief- en boekhoudkundig vlak worden gebruikt is de kans groot dat je binnen de kortste keren ook de term ‘transitoria’ of ‘transitorische posten’ ziet opduiken. Deze term verwijst naar de situatie waarin facturen niet op basis van de factuurdatum of de betalingsdatum aan een belastbare periode worden toegewezen, maar op basis van de periode waarop ze betrekking hebben.

Zowel voor vooruitbetalingen als voor betalingen die worden ontvangen na het vierde kwartaal dient steeds te worden getoetst aan welke verslagperiode de kosten en / of de inkomsten dienen te worden toegewezen. Het gaat in dit geval om transitoria welke in tegenstelling tot de boekhouding op basis van het kasstelsel naar een andere verslagperiode worden verplaatst.

Wat zijn transitorische posten?

We spreken over transitorische posten wanneer er sprake is van schulden voor ontvangen diensten op het ogenblik dat de betaling nog dient te worden uitgevoerd.

Dit geldt eveneens voor vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben tot een latere periode. Er zijn in de praktijk tal van verschillende voorbeelden aan te halen voor transitoria. De twee bekendste zijn echter de rente en verzekeringen.

1. Rente

Rente behoort tot de transitorische posten op het ogenblik dat er rente wordt verwacht binnen de huidige periode terwijl die pas in de volgende periode zal worden betaald.

De rente van de bank zal in het merendeel van de gevallen pas berekend worden na afloop van de periode in kwestie. In dat geval zal de rente als een transitorische post worden opgenomen.

2. Verzekeringen

Voor verzekeringen geldt dat ze op verschillende termijnen kunnen worden betaald. Niet zelden worden ze vooruitbetaald voor een volledig jaar. De verzekering kan bijvoorbeeld in de maand februari voor de komende twaalf maanden worden betaald.

Het bedrag dat op deze manier vooruit wordt betaald zal dan als transitorische post worden opgenomen. Voor bovenstaande posten geldt dat ze geactiveerd worden in de balans en dat ze worden verwerkt in de resultatenrekening voor de periode in kwestie. De transitorische posten vallen onder de kortlopende schulden en bezittingen.

Hoe dien je om te gaan met transitoria?

Het belangrijkste aandachtspunt waar je met betrekking tot de transitoria rekening mee dient te houden heeft te maken met het feit dat de inkomsten of kosten aan de juiste periode toegewezen dienen te worden.

Dat is ongelofelijk belangrijk, want anders zal je administratie niet voldoen aan de wettelijke eisen. Bovendien kun je ook geconfronteerd worden met verschuivingen in winstcijfers en diverse herzieningen.

Voorbeeld van transitorische posten

Verspreid over deze pagina hebben we reeds in grote lijnen duidelijk gemaakt wat transitoria nu precies zijn. Het spreekt voor zich dat we dit alleen maar nog meer kunnen verduidelijken, namelijk met een concreet transitorische posten voorbeeld. 

We gaan het even hebben over de rente van de bank. In het merendeel van de gevallen wordt deze in het volgende kwartaal ontvangen en dus niet binnen de periode waarop deze eigenlijk betrekking heeft.

Stel, je ontvangt op 3 januari 2019 een rente van 2.000 euro over het vierde kwartaal van 2018. Het financiële voordeel dat deze rente met zich meebrengt dient te worden verwerkt in het boekjaar 2019. Het is namelijk zo dat de rente betrekking heeft op deze periode. De volgende boeking dient dan te worden gemaakt voor het jaar 2018:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
4790De rentebate/2000
1400Nog te ontvangen uitbetaling2000/

De zogenaamde rentebate zal dan opgenomen worden in de winst- en verliesrekening. Dit terwijl het bedrag waarvan sprake is nog niet op de rekening is bijgeschreven. Op datum van 3 januari 2019 zal de volgende journaalpost worden opgemaakt van de afboeking van de vordering. De situatie komt er dan als volgt uit te zien:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
1100Bank2000/
4700Nog te betalen bedragen/2000

Dit voorbeeld zou in principe voldoende duidelijk moeten maken op welke manier dergelijke posten in de praktijk bekeken dienen te worden.

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s