Resultatenrekening | Wat is het & waarom moet je deze opstellen? | Kom er nu achter!

Dec 30, 2020 | Boekhouder

Wat is een resultatenrekening? Dit type rekening staat in de praktijk ook wel bekend als een winst- en verliesrekening of een zogenaamde exploitatierekening. Ze maakt bovendien deel uit van de jaarrekening. Voor de jaarrekening geldt dat ze een overzicht geeft van niet alleen alle kosten, maar ook alle opbrengsten die een onderneming heeft gehad over een bepaalde periode. In het geval van de jaarrekening is er uiteraard sprake van een termijn van 1 jaar.

Verplicht onderdeel van de jaarrekening

In de praktijk bestaat er nog wel eens verwarring over het al dan niet verplichte karakter van de resultatenrekening. Om meteen enige onduidelijkheid de wereld uit te helpen, de resultatenrekening is in de praktijk beslist een verplicht onderdeel van de jaarrekening.

Het saldo aan de streep vertegenwoordigt de winst. Is er sprake van een negatief saldo? Dan zal deze het verlies duidelijk maken die werd gerealiseerd over een bepaalde periode. Dit maakt meteen duidelijk dat ook de berekening van het bedrijfsresultaat op deze manier gebeurt.

Deze berekening is belangrijk, niet in het minst omdat ze uiteraard ook de basis vormt voor de belastingaangifte welke dient te gebeuren.

Wanneer een balans en resultatenrekening opmaken?

Het opstellen van een winst- en verliesrekening wordt in de praktijk doorgaans opgemaakt om de jaarrekening te completeren. Samen met de balans is ze dan ook in de praktijk een vereiste om aan het einde van het jaar de resultaten te kunnen berekenen.

Voor een besloten vennootschap geldt dat dus louter en alleen het opstellen van een jaarrekening zonder resultatenrekening niet tot de mogelijkheden behoort. Beiden dienen dan ook te worden gedeponeerd. Voor een eenmanszaak of VOF is dat geen vereiste. Toch gebeurt het opstellen van balansen en resultatenrekeningen ook bij dergelijke bedrijfsvormen om de inkomstenbelasting te kunnen invullen en als bewijsmateriaal bij een mogelijke controle.

Voor het merendeel van de ondernemers geldt dat ze voor het opmaken van een balans en resultatenrekening een beroep doen op een boekhouder. Dit gezegd hebbende is het uiteraard ook mogelijk om zelf een resultatenrekening te maken. Er bestaan vandaag de dag uitstekende boekhoudprogramma’s die je daarbij kunnen helpen.

Een boekhoudprogramma kan de vereiste gegevens automatisch voor je gaan berekenen waardoor je hier verder maar weinig omkijken meer naar hebt. Maak je nog geen gebruik van een boekhoudprogramma? Dan kan de aanwezige vergelijker op deze pagina je helpen bij het vinden van geschikte software die voor jou alle vooropgestelde verwachtingen zal weten in te lossen.

Waarom een resultatenrekening opstellen?

Een resultatenrekening opstellen doe je in de praktijk niet alleen maar omdat het een vereiste is bij verschillende vennootschapsvormen. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat je een dergelijke rekening ook nodig hebt op het ogenblik dat je er bijvoorbeeld voor kiest om een bedrijfslening aan te vragen.

Banken zullen in dat geval namelijk altijd vragen naar een actuele winst- of verliesrekening. Kan je deze niet voorleggen? Dan tast de potentiële kredietverstrekker volledig in het duister waardoor deze wellicht geen financiering zal willen toekennen.

Bovendien is het voor ondernemers uiteraard ook zo dat ze altijd een goed zicht zullen willen hebben op de prestaties van hun ondernemingen. Hoe rendabel en solvabel een bedrijf in de praktijk precies is kan uitstekend worden afgeleid uit de resultatenrekening.

Resultatenrekening voorbeeld

In grote lijnen heeft bovenstaande informatie duidelijk gemaakt wat een resultatenrekening nu in de praktijk precies is. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat een voorbeeld alleen maar voor nog meer duidelijkheid kan zorgen. Het onderstaande, eenvoudige voorbeeld maakt dan ook gelijk duidelijk wat je nu precies van een dergelijke rekening kan verwachten.

De basis voor de resultatenrekening wordt dus gelegd door de inkomsten en de kosten waarvan sprake is in een bedrijf. Het is daarbij van belang om niet alles zomaar over dezelfde kam te scheren. Neem nu bijvoorbeeld de inkomsten. Hiervoor maken we een onderscheid tussen de onderstaande categorieën:

  • De inkomsten afkomstig uit verkochte producten;
  • De inkomsten afkomstig uit geleverde diensten;

Laat ons er even vanuit gaan dat de inkomsten uit verkochte producten 750 euro bedragen. Voor de inkomsten uit geleverde diensten bedraagt de waarde 250 euro. Dit brengt het totaal op vlak van omzet op een 1000 euro. Nu we weten wat de gerealiseerde omzet is in de vennootschap is het een vereiste om nog even verder te gaan kijken, meer bepaald naar de kosten die zijn gemaakt. Wat deze kosten betreft maken we een onderscheid tussen de onderstaande zaken:

  • Het salaris van de persoon die werkzaam is in de vennootschap;
  • De waarde waar de inventaris over beschikt;
  • De afschrijvingen die gebeuren in de vennootschap;

Wat de bovenstaande kosten betreft houden we rekening met bedragen van respectievelijk 400, 150 en 200 euro. Dit brengt de totale kostenlast voor het bedrijf op 750 euro. De brutowinst die ontstaat door de kosten van de omzet af te trekken zal in dit geval dus 1000 – 750 = 250 euro bedragen. Over dit bedrag moeten belastingen worden betaald voor een bedrag van 100 euro.

Dit brengt de uiteindelijke nettowinst in de vennootschap op een bedrag van 150 euro. Uiteraard is dit nu een zeer eenvoudig voorbeeld. In de praktijk kunnen resultatenrekeningen er dan ook heel wat complexer uitzien. Ook omwille van deze reden kan het interessant zijn om de berekeningen uit te laten voeren door een boekhoudprogramma. Zo kan je er ook meteen zeker van zijn dat je niets over het hoofd zal zien.

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s