Kortlopende leningen | Welke soorten leningen zijn er precies? | Kom er direct achter!

Dec 30, 2020 | Boekhouder

Het afsluiten van een kortlopende lening is iets waar steeds meer bedrijven aan denken. Lange tijd bestond de foutieve gedachte dat het afsluiten van een lening altijd moest gebeuren voor een lange(re) termijn. Dat is niet het geval. Bovendien is het zo dat heel wat bedrijven vandaag de dag ook gewoon voldoende hebben aan een kortlopend krediet.

Dit bijvoorbeeld wanneer ze tijdelijk met een cashflow probleem worden geconfronteerd. Dit probleem wordt in de hand gewerkt doordat klanten bijvoorbeeld soms langer wachten met het uitvoeren van de vereiste betalingen. Een kortlopende lening afsluiten kan er dan voor zorgen dat jouw bedrijf terug over die financiële ademruimte komt te beschikken waar ze zo naar snakt.

Welke kortlopende leningen bestaan er precies?

Wanneer je tijdelijk behoeften hebt aan wat extra kapitaal bestaan er daar verschillende mogelijkheden voor. Deze mogelijkheden kunnen in principe zowel worden aangewend door zakelijke als door particuliere partijen. Eigenlijk maken we een onderscheid tussen drie verschillende opties die er bestaan. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  • Een daadwerkelijke kortlopende financiering die wordt afgesloten;
  • Het opnemen van een bepaald bedrag op een creditcard;
  • Het tijdelijk in het rood gaan op de rekening;

Ondanks het feit dat er slechts sprake is van een lening met een korte looptijd spreekt het voor zich dat er in alle bovenstaande gevallen rekening zal moeten worden gehouden met een bepaalde kostprijs. Veel mensen worden afgeschrikt door deze kosten, maar in de praktijk blijken deze doorgaans eigenlijk best goed mee te vallen.

1.) In het rood staan op je bankrekening

Een eerste mogelijkheid om tijdelijk over wat extra kapitaal te beschikken kan in het rood gaan zijn op je bankrekening. Gedurende een bepaalde periode en voor een concreet maximumbedrag kan je dan dus onder nul gaan op je bankrekening. Dit kan een toegankelijke manier zijn om tijdelijk over meer cashflow te beschikken, maar er zijn ook bepaalde nadelen aan verbonden waar je rekening mee zal willen houden, namelijk:

  • In het rood staan op een bankrekening is behoorlijk duur;
  • Je mag vaak slecht voor maximum drie maanden achtereenvolgend in het rood staan;

Ondanks het feit dat een zogenaamd kaskrediet dus vrij toegankelijk is zal je absoluut ook stil willen blijven staan bij de nadelen waar je op deze manier mee kan worden geconfronteerd.

2.) Geld opnemen met je creditcard

Moet je onverwachts een grote uitgave doen en heb je daar eigenlijk het vereiste bedrag niet voor beschikbaar? Dan kan je ook geld opnemen of een betaling uitvoeren met je creditcard. Op deze manier krijg je eigenlijk een financiering voor 30 dagen aangeboden.

De bedragen die je opneemt of betaalt met je creditcard worden immers pas na (ongeveer) een maand van de daaraan gekoppelde bankrekening afgeschreven.

3.) Het afsluiten van een kortlopend krediet

De derde en laatste optie is daadwerkelijk kiezen voor een kortlopende lening onder de vorm van een financiering. De mogelijkheden waar je op dit vlak over beschikt zullen afhankelijk zijn van de kredietverstrekker in kwestie.

Hou er wel rekening mee dat over een korte termijn niet zomaar alle bedragen geleend kunnen worden. De hoogte van het bedrag zal dan ook wellicht een stuk beperkter uitvallen in vergelijking met ‘volwaardige’ kredieten. Is het voor jou vooral een vereiste om een kortlopende lening zonder BKR af te kunnen sluiten? Ook dat is een mogelijkheid.

Je moet er wel rekening mee houden dat het maken van een dergelijke keuze in de praktijk vaak financieel niet interessant is. Omdat er geen BKR-toetsing wordt uitgevoerd kunnen de kosten immers vrij hoog oplopen. Het extra risico dat hierdoor ontstaat voor de kredietverstrekker moet immers afgedekt kunnen worden.

Een kortlopende lening zakelijk afsluiten

Zou je graag een echte kortlopende lening met zakelijk karakter willen afsluiten? In dat geval dien je er rekening mee te houden dat de voorwaarden hiervoor anders zijn dan bij een particuliere financiering het geval zou zijn.

Er wordt in dit geval namelijk niet gekeken naar de inkomsten van een persoon, maar wel naar de balans van de onderneming. De beschikking hebben over een gedetailleerde resultatenrekening kan ook bij een kortlopend krediet handig zijn.

Op deze manier wordt er dan ook gezorgd voor de nodige transparantie en kan zelfs de in rekening gebrachte rente op je kortlopende lening binnen de perken worden gehouden.

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s