Garantievoorziening, wat is het & hoe kan je dit inboeken? | Lees er hier alles over en kom erachter!

Dec 7, 2020 | Boekhoudpakketten

Wat zijn voorzieningen en wat is dan precies een garantievoorziening? Stel dat jij als ondernemer een mogelijke schadeclaim signaleert, dat in de toekomst tot kosten zal leiden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten door een constructiefout of een mogelijke schadeclaim voor reeds geleverde diensten.

Het is dan toegestaan om nu alvast fiscaal vriendelijk geld apart te zetten om die toekomstige kosten te betalen. Dat geld breng je in mindering op je winst. Dit noem je een garantievoorziening. In dit artikel meer over dit onderwerp en het inboeken hiervan.

Voorziening betekenis?

Het geeft aan welk bedrag men aan schadeclaims, voor goederen die al zijn afgeleverd, verwacht. Deze balanspost kan gevormd worden door het krijgen van geleverde goederen die niet voldoen aan de afgesproken eigenschappen.

Hierdoor ontstaan kosten, voornamelijk de te verwachten kosten van diensten of goederen die verkocht zijn vóór de balansdatum. Je kunt ook een dotatie voorziening doen, wat inhoudt dat er elk jaar een bedrag geboekt wordt in de kosten. Er is dan nog geen sprake van werkelijke uitgave, maar je zet het bedrag alvast opzij in de vorm van een voorziening.

Het inboeken

Het is een balanspost die aan de creditzijde van de balans staat. Door middel hiervan kan je inzicht krijgen in mogelijke verplichtingen om garantiewerkzaamheden uit te voeren. Een boeking kun je op twee verschillende manieren doen:

  • De dynamische methode: wanneer je de dynamische methode gebruikt bereken je de toevoeging door van een bepaalde grootheid een percentage te nemen. In de meeste gevallen wordt hiervoor de omzet gebruikt. Neem bijvoorbeeld 3% van de omzet. Als je een omzet van €200.000,- hebt, voeg je dus €6.000,- aan de garantievoorziening toe.
  • De statische methode: de statische methode maakt geen gebruik van een bepaalde methodiek. De directie bepaalt het bedrag dat opgenomen moet worden en boekt het in.

Toelichting garantievoorziening jaarrekening

In sommige gevallen moet je de garantievoorziening toelichten. Met name wanneer de grootte ervan niet goed kan worden geschat.

Gebruik het juiste boekhoudprogramma

Het is belangrijk dat je een goed boekhoudprogramma gebruikt om deze boekingen op een fatsoenlijke manier uit te voeren. Ben je benieuwd of je het juiste boekhoudprogramma gebruikt?

Maak dan gebruik van de vergelijker op deze pagina en kom er direct achter met welk programma je het beste een garantievoorziening kunt inboeken.

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s