Directe kosten | Wat is het verschil tussen directe en indirecte kosten? | Lees het hier!

Dec 30, 2020 | Boekhouder

We maken in de praktijk een onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Voor directe kosten geldt dat ze in de praktijk eenvoudig toegewezen kunnen worden aan bepaalde goederen of diensten. Voor indirecte kosten is het echter een vereiste om gebruik te maken van een zogenaamde verdeelsleutel en journaalposten.

Dit lijkt vrij eenvoudig, maar het probleem dat zich stelt is dat het onderscheid lang niet altijd even duidelijk is. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het moment dat een DGA zelf goederen gaat produceren, maar daarenboven ook actief is voor het algemeen beleid van de onderneming. Wil jij concreet kunnen achterhalen wat directe en indirecte kosten nu exact zijn? Dan zal de informatie op deze pagina je daar ongetwijfeld bij kunnen helpen.

Wat zijn directe kosten?

Directe kosten zijn kosten die direct kunnen worden toegewezen aan een bepaald goed. Het kan hierbij specifiek gaan om zaken zoals een eindproduct, maar ook om een bepaalde afdeling of een specifieke klant. Dit zorgt ervoor dat je uitstekend kan beoordelen wat het resultaat is van een bepaald product of een bepaalde afdeling.

De inkoopwaarde van een bepaalde omzet kan hierdoor direct worden toegewezen. Bovendien geldt dit ook voor bijvoorbeeld de personeelskosten van de verkoop- of productieafdeling. Enkele specifieke voorbeelden van directe kosten zijn onder meer:

Voorbeelden

  • Kosten voor de aankoop van specifieke voorraden;
  • Kosten voor het personeel van de verkoopafdeling;
  • Machines voor de massaproductie van één specifiek product;
  • Een specifieke factuur voor verzendkosten.

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat directe kosten altijd sterk gedefinieerd zijn. Er bestaat dus geen twijfel over waarvoor de kosten worden gemaakt. Dit is het belangrijkste verschil met indirecte kosten.

Wat zijn indirecte kosten?

Een eenvoudig voorbeeld van indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de personeelskosten van de directeur. Dit is het gevolg van het feit dat de directeur niet werkzaam is voor één specifieke afdeling, maar wel voor het bedrijf in haar totaliteit. Deze indirecte kosten zullen door middel van een verdeelsleutel aan de verschillende afdelingen worden toegewezen. Enkele voorbeelden van indirecte kosten zijn onder andere:

Voorbeelden

  • Een machine die kan worden ingezet voor het realiseren van maatwerk;
  • De energiekosten die binnen een bedrijf betaald moeten worden;
  • Het DGA-salaris;

Wordt de machine voor maatwerk bijvoorbeeld 70 keer gebruikt voor product A en 30 keer voor product B, dan dienen de afschrijvingskosten ook op die manier te worden toegewezen. Dit voorbeeld is nu natuurlijk vrij eenvoudig, maar in de praktijk is het zo dat indirecte kosten vaak over een aanzienlijk complexer karakter beschikken.

Eenvoudig directe en indirecte kosten toewijzen

De vraag wat indirecte en directe kosten nu precies zijn is ondertussen wel beantwoord. De vraag die velen zich misschien nog zullen stellen is hoe je deze nu eenvoudig kan toewijzen. Het is eigenlijk het meest gemakkelijke om dit te doen in een boekhoudprogramma.

Door gebruik te maken van dergelijke software zorg je er namelijk voor dat het meteen duidelijk wordt welk percentage van de indirecte kosten precies voor een bepaald doel is bestemd. Maak je nog geen gebruik van een boekhoudprogramma? Dan kan de vergelijker op deze pagina je zeker helpen om de beste software te vinden!

Misschien ook interessant voor jou?

 
Handige & leuke video’s